Pedigree of FUJIJAMA TAMI PAT
FUJIJAMA TAMI PATSI VON DER SEQUOIA GIGANTEA

TRONKAERS BENI BUKOSHIMO
MOKELUMNE DANJI RIKORENO SAKURA HITORI ICHI

LANGANS BRUSHWOOD KIKU-HANA

KAISSAS BIJIN NATSU HIME

SHIBAS NEST JP NIPPO

KISKAS CINNAMON AT MADASON
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

SUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOW

FUKUDO GO ESHIGO SUWASOW
KAZUSA NO TETSUHIME GO KUMOMIYA SASAGOSOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWRYUO GO HOSHINA HIRAKAWASOW
SUZUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
FUDZSI JAMA SZAMOCA

MARA-SHIMAS TYFOON

OAKSHADOW TONKA TOY IS VORMUND

MAKOTO AKA DANSHAKU

WELLSHIM SADAKO AT VORMUND

VORMUND SHOOTING STAR

KUROTETSU OF KOHTOKUSOW AT MAKOTO
WELLSHIM MIMOSA
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

SUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOW

FUKUDO GO ESHIGO SUWASOW
KAZUSA NO TETSUHIME GO KUMOMIYA SASAGOSOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWRYUO GO HOSHINA HIRAKAWASOW
SUZUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase