Pedigree of FUJIJAMA TAMI PAT
FUJIJAMA TAMI PATSI VON DER SEQUOIA GIGANTEATRONKAERS BENI BUKOSHIMOMOKELUMNE DANJI RIKORENO SAKURA HITORI ICHI
LANGANS BRUSHWOOD KIKU-HANA
KAISSAS BIJIN NATSU HIMESHIBAS NEST JP NIPPO
KISKAS CINNAMON AT MADASON
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWSUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOWFUKUDO GO ESHIGO SUWASOW
KAZUSA NO TETSUHIME GO KUMOMIYA SASAGOSOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWRYUO GO HOSHINA HIRAKAWASOW
SUZUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
FUDZSI JAMA SZAMOCAMARA-SHIMAS TYFOONOAKSHADOW TONKA TOY IS VORMUNDMAKOTO AKA DANSHAKU
WELLSHIM SADAKO AT VORMUND
VORMUND SHOOTING STARKUROTETSU OF KOHTOKUSOW AT MAKOTO
WELLSHIM MIMOSA
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWSUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOWFUKUDO GO ESHIGO SUWASOW
KAZUSA NO TETSUHIME GO KUMOMIYA SASAGOSOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWRYUO GO HOSHINA HIRAKAWASOW
SUZUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase