Pedigree of RYUUUN GO IZUUMESOU
RYUUUN GO IZUUMESOUKOKURYUU GO YOKOHAMA SEIBUSOKONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOWISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
FUKIAGE KIKUHIME GO YOKOHAMA FUKIAGESOUISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
TSURUHACHIME GO YOKOHAMA-FUKIAGESOUKOTETSUMARU GO GINKITSUNESOU
TOSA ORIHIME GO TOSA WAKASOUTENSAKU GO MATSUDO MORIAKA
KOHANA GO TAKIFUDOUSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase