Pedigree of ATAY SAKURAMBO

ATAY SAKURAMBO

KAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

YUUGEN GO TODOROKI RYUUSOU

TATSUYUU GO CHIKUZEN SHIGEMATSUSOU

TETSU ARASHI GO HONJOU ARAKISOU
FUMIME GO CHIKUZEN SHIGEMATSUSOU
BENIYUUKAHIME GO KITSYNAISOU

HAGURO NO BENIWAKA GO CHUUOU HAGUROSOU
KUROHANAME GO SHOUNAN WAKOUSOU

RYOKUUNTSUGUHIME GO RYOKUUN YONAGOSHA

SATSUMA NO AOI GO SATSUMAIMAMURASOU

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOMOHIME GO FUKUYAMA HIJIRI
RYOKUUNJIROUME GO RYOKUUN YONAGOSHASHUUJIROU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AOIHIME GO SATSUMA IMAMURASOU

VORMUND I'M BIBA

VORMUND KIWI KID
GLENDALIN TETSUO NI

TETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISO

GLENDALIN KYOTO
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUNDSOBOKU ASOBI
SOBOKU USHIN
VORMUND GUCCINAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOWSAREN NO BENIO GO SARENSOW
BENISHUNRAN GO YOKOHAMA KONASE

SAPPORO HOLLY HOBBIE BY VORMUND

WELLSHIM BLACK JACK IS VORMUND
WELLSHIM POETIC DREAM
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase