Pedigree of SASA NO KUROICHI GO SASASHITA KENSHA

SASA NO KUROICHI GO SASASHITA KENSHA
HANAGENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU

SAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU
KUROYUUME GO TSUKIYATANISOU
SUZUKAHIME GO TAKAMATSU MORITA

KOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
OOSUMI NO MIKA GO HATANO NAGOROSOU
KATSURA HANAME
IJIRI NO BENIHIME GO IJIRISOW

BENIRYU GO YAMANASHI ANDOSOU

JOUJI GO FUSSAEN
HACHISUKE (YASUKE) GO FUSSAEN
SACHIME GO FUSSAEN
TENICHIHIME GO SHINSHUU TAKEISOWTENRYUUICHI GO SHINSHUU TAKEISOU
KIYOICHIME GO SHINSHUU TAKESOU
KOWAHIME HONJO ARAKISO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase