Pedigree of JUHO OF SUISHOEN AT MAKOTO
JUHO OF SUISHOEN AT MAKOTOHISAKAD OF YASUNONAGOROSOWYOSHIKADO OF HACHIKOSOW (YOSHIKADO GO HAKKOSOU)MASAKADO GO CHIKUGO OKAWASOUAZUMI NO HANA GO SHINSHU AZUMINOSOU
MATSUYOSHIHIME GO KANSAI-NIKKEN
SURUGA KOMACHI GO YAEZI-ISHIHARA
OSUMI NO TAMAHIME HADANO MAGOROSOWTAMANISHIKI GO FUJINOMIYA KENSHA (FUJIMIYA KENSHA)KATSURANISHIKI GO ENSHU ICHIRIKI
BENIHIME GO ENSHUU SOGASOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOUKIYOICHI GO MIE KOZANSOU
TAMA NO BENIHISAHIME GO TAMA KOSHIZUKASOU
MIHO OF KOMAKIMATSUMIHANAYAMA OF KOMAKI MATSUMISOWKAWANA NO HANA OF TOYOHASHI KAWANASOU
HIME OF MASAKISOW
KOMATSUHIME OF KOMAKI MATSUMISOWKAWANA NO HANA OF TOYOHASHI KAWANASOU
KOCHIME GO INOGUCHI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase