Pedigree of WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUNDSOBOKU ASOBINAKA NO BASHO OF DANDY NAKANONAKA NO TETSUNARI GO KAZUSA NAKANOSOW
NAKA NO BENIYASHA OF KAZUSA NAKANOSOW

BENIRYU GO YAMANASHI ANDOSOU
TEKKAHIME OF YAGURI KUSUNOKI KENSHA
GLENDALIN KAZUMI SAN

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA
HIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHA

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
TAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
SOBOKU USHIN

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA
HIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHATENRYU KUSUMARU OF ENSHU MATSUI KEN
BENIHIME OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHAYOSHITAMA OF SHINSHU KURESOW
TENRYUHIME OF MITASHITA KENSHA
GLENDALIN MARKO SANKURO NO KIKUMASA OF OME SHIMIZUSOWKUROGIKU OF OME SHIMIZUSOW
KIYOYAKKOHIME OF OME SHIMIZUSOW

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
TAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase