Pedigree of WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUNDSOBOKU ASOBINAKA NO BASHO OF DANDY NAKANONAKA NO TETSUNARI GO KAZUSA NAKANOSOW
NAKA NO BENIYASHA OF KAZUSA NAKANOSOWBENIRYU GO YAMANASHI ANDOSOU
TEKKAHIME OF YAGURI KUSUNOKI KENSHA
GLENDALIN KAZUMI SANYOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHAHIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHA
GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOWTAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
SOBOKU USHINYOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHAHIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHATENRYU KUSUMARU OF ENSHU MATSUI KEN
BENIHIME OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHAYOSHITAMA OF SHINSHU KURESOW
TENRYUHIME OF MITASHITA KENSHA
GLENDALIN MARKO SANKURO NO KIKUMASA OF OME SHIMIZUSOWKUROGIKU OF OME SHIMIZUSOW
KIYOYAKKOHIME OF OME SHIMIZUSOW
GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOWTAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase