Pedigree of SKIMA DEL BIAGIO

SKIMA DEL BIAGIO

JINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
KAMO NO GEN GO IYO OOMORIDOUTOYONORI GO MIKUSA MATSUKAZESO

TOYONISHIKI GO TOYOHASHI ONODA
BENIKOCHOU GO MIKUSA MATSUKAZESOW
KAMO NO SUZUHIME GO KAMO

SUZUTORA GO BIZEN KOTOBUKISOU
KAMO NO KIYOHIME GO KAMO SEIYUUSOW
YOSHIZUMI GO IYO ARAYASOW

KAMUI GO AMAN NO KAWASOU
SHOUKOU GO DAISHIZEN
DARUMA NO SICHI HIME GO IWAKUNI DARUMASOW
TERUMI GO YOSHUU NANKAISOWTERUKOMA GO DAIJA ITAGAKISOW
HAMAHIME GO YOSHUU NANKAISOW
INNISFREE SARA OF DEL BIAGIOCHITO NO FUJI GOSABURO
AIZU NO GOTEN GO
HANAHIME OF HOKUSO TAKAYAMASOHANANISHIKI OF HOKUSO TAKAYAMASCOBENITETSU OF KOTOKUSOW
MIYAMAE NO HANAHIME MIYAMAE SHIMIZU
KIKOME GO HOKUSO TAKAYAMASOU

JOUJI GO FUSSAEN
TETSUZAKURAHIME OF KOTOKUSOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase