Logo [ Вход / Login]

Поиск по алфавиту

Name
Displaying 61-80 of 962 dogs
Кличка Отец Мать Пол Год рождения
AIKEN SAGARIME ASAHI-KAGERUS MAFI-JA SAZUKARU RUS MAFI-JA LAMBORDJINA female
AIKEN SAGARIME BARAICHIROU GO FUJI HACHIMANSOU KAZAKOSHI NO AOI GO YOKOHAMA ATSUMI female 2011
AIKEN SAGARIME BIND ZURU-SONYAICHIROU GO FUJI HACHIMANSOU KAZAKOSHI NO AOI GO YOKOHAMA ATSUMI female 2011
AIKEN SAGARIME BUDZINI ICHIROU GO FUJI HACHIMANSOU KAZAKOSHI NO AOI GO YOKOHAMA ATSUMI female 2011
AIKEN SAGARIME DAISE-RI DZUNTAKITATSUICHI GO DAITASOU JP KAZAKOSHI NO AOI GO YOKOHAMA ATSUMI female 2012
AIKEN SAGARIME DAYAMONDA TATSUICHI GO DAITASOU JP KAZAKOSHI NO AOI GO YOKOHAMA ATSUMI female 2012
AIKEN SAGARIME ENA KAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMI AIKEN SAGARIME BUDZINI female 2013
AIKEN SAGARIME ERATAKAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMI AIKEN SAGARIME BUDZINI female
AIKEN SAGARIME ESIKA KAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMI AIKEN SAGARIME BUDZINI female 2013
AIKEN SAGARIME IGEN NO ARU TATSUICHI GO DAITASOU JP AIKEN SAGARIME VASABI male 2014
AIKEN SAGARIME KICHI MIYAKO HANDZIMEMESITE FUUKAKU-NO ARU AIKEN SAGARIME ZHUNKO female 2015
AIKEN SAGARIME KIOKO YOKO HANDZIMEMESITE FUUKAKU-NO ARU AIKEN SAGARIME ZHUNKO female 2015
AIKEN SAGARIME MAKOTO TATSUICHI GO DAITASOU JP DZEMBI AIREN male 2015
AIKEN SAGARIME MICHIKO NO ZOLOTO NEBES TATSUICHI GO DAITASOU JP DZEMBI AIREN female 2015
AIKEN SAGARIME MICHIRO TATSUICHI GO DAITASOU JP DZEMBI AIREN male 2015
AIKEN SAGARIME NIBORI ASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU AIKEN SAGARIME DAYAMONDA male 2015
AIKEN SAGARIME NOZOMI ASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU AIKEN SAGARIME DAYAMONDA female 2015
AIKEN SAGARIME NYOKOASAHITAKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU AIKEN SAGARIME DAYAMONDA female 2015
AIKEN SAGARIME PIKAITI NOTATSUICHI GO DAITASOU JP AKATSUKI male 2015
AIKEN SAGARIME REYKAN TATSUICHI GO DAITASOU JP DZEMBI AIREN female 2016
<< prev 0 20 40 60 80 next >>next 100 >>